मक्सूद कॉलनीत कुत्र्यांचा सुळसुळाट : महानगरपालिका प्रशासक जी श्रिकांत इकडे लक्ष देणार का?

मक्सूद कॉलनीत कुत्र्यांचा सुळसुळाट : महानगरपालिका प्रशासक जी श्रिकांत इकडे लक्ष देणार का?