पोलिसांनो जरा सांगा ना! रात्री ११ वाजता कोणत्या कायद्याचे कोणत्या कलमानुसार दुकाने बंद करतायेत?

पोलिसांनो जरा सांगा ना!  रात्री ११ वाजता कोणत्या कायद्याचे कोणत्या कलमानुसार दुकाने बंद करतायेत?