औरंगाबादकरांसाठी आणि देशासाठी अभिमान : आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर चमकला एक गणिततज्ञ

औरंगाबादकरांसाठी आणि देशासाठी अभिमान : आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर चमकला एक गणिततज्ञ