एवढी गर्दी पाहून येवल्याच्या येडपटाला संडास लागल्याशिवाय राहणार नाही : मनोज जरांगे

एवढी गर्दी पाहून येवल्याच्या येडपटाला संडास लागल्याशिवाय राहणार नाही : मनोज जरांगे